Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.4 z jednání OVJ dne 20.9.2011

29. 9. 2011

Jednání OVJ, 20. 9. 2011

 

Přítomní členové OVJ:           P. Žatečka, M. Žatečková, E. Strapková,                                                                             L. Koucký, M. Lednický, R. Najmon

Nepřítomní (omluveni):          R. Prokop, J. Kredvíková                             

Hosté:                                    P. Hodková, P. Šlesinger                              

                                               

Hlavní téma:               Problém s kvalitou vody v Jítravě

 

L. Koucký informoval členy o průběhu a obsahu e-mailové korespondence a telefonických rozhovorů se zástupci SČVAK. Proběhla dlouhá diskuze. Vše se bude určitě řešit na nejbližším ZO, 29.9.2011.

 

OVJ schválil k tomuto bodu následující usnesení:

L. Koucký předá veškerou korespondenci se zástupci SČVAK paní starostce. Vysvětlí jí, na které otázky požadujeme odpověď a vyzve ji k součinnosti ve snaze, aby byl problém s vodou v Jítravě co nejdříve trvale odstraněn.

 

Hlasování k usnesení:  6 x PRO

 

Další body jednání:

 

- P. Šlesinger informoval OVJ o stavu „projektu kronika“ – nyní se řeší přepis ručního překladu (ze švabachu do NJ) do strojopisu. Následně se bude řešit cena za překlad do češtiny.

 

- pokračování v projektu „park“ – v neděli, 25.9.2011 proběhne brigáda (rozvoz hlíny a osev travním semenem). Proběhla diskuze o možnosti znovu podat žádost o dotaci, tentokráte z programu KÚL -  více informací bude zjišťovat P. Hodková od p. místostarosty Sehnala a bude členy OVJ informovat.

 

- dále se řešil plán akcí na podzim a zimu 2011. Byly určeny termíny pro tyto: Drakiáda (neděle 23.10.2011); zábava v KD (sobota 29.10.2011); zdobení vánočního stromu (26.11.2011). OVJ má dále v plánu uspořádat znovu sáňkařské závody pro děti, které se loňskou zimu kvůli počasí nekonaly. Dále se informativně řešil termín MASOPUSTNÍHO REJE 2012 (vypadá to na sobotu 18.2.2012).

 

- P. Žatečka informoval o tom, že stále nevzdává, aby se ještě letos začala dělat cesta k zastávkám. Průběžně tento problém řeší s paní starostkou.

 

Poté bylo jednání ukončeno.

 

Dne 21. 9. 2011, zpracovala

 

 

Markéta Žatečková

předsedkyně OVJ