Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.2/2011 z jednání OVJ dne 7.3.2011

14. 3. 2011

Jednání OVJ, 7. 3. 2011

 

Přítomní členové OVJ:         

P.Žatečka, M.Žatečková, J.Kredvíková, E.Strapková, L.Koucký, M.Lednický, R.Najmon

Nepřítomní (omluveni):         R. Prokop                              

Hosté:                                    P. Šlesinger                           

                                               

Hlavní téma:              Výběr vhodného pozemku pro směnu za parcely ve vlastnictví

                                   p. Pflégra a manželů Kotrbatých

 

1) OVJ má zájem získat následujíci parcely v k.ú. Jítrava pro jejich veřejné využití (prostor pro kontejnery na tříděný odpad a umístění kontejnerů – jaro/podzim):

 

            - ppč. 773/1 (483m2; vlastnické podíly: ½ obec; ¼ p. Pflegr; ¼ manželé Kotrbatí)

           

            - ppč. 773/9 (407m2; vlastnické podíly: ½ p. Pflegr; ½ manželé Kotrbatí)

 

            - ppč. 773/6 (168m2; vlastnické podíly: ½ obec; ¼ p. Pflegr; ¼ manželé Kotrbatí)

 

Všechny výše uvedené pozemky jsou v katastru vedeny jako „trvalý travní porost“.

           

P. Pflegr a manželé Kotrbatí vlastní tedy celkem z výše uvedených parcel 732,5 m2. Vlastníci těchto parcel byli osloveni zástupcem obce, který jim znovu potvrdil zájem obce o odkup jejich vlastnických podílů za Kč 50,--/m2. Vlastníci se shodli, že v současné době upřednostňují směnu pozemků za pozemek v k.ú. Jítrava s doplacením případného rozdílu ve výměře pozemků.

 

OVJ ze seznamu obecních pozemků v k.ú. Jítrava vybral následující pozemek vhodný pro směnu:

 

            - ppč. 897 (823m2; zahrada) – rozdíl k doplacení od p. Pflegra a Kotrbatých = 90,5m2;

            tj. Kč 4.525,--

 

 

OVJ schválil následující usnesení:

 

OVJ navrhuje nabídnout parcelu č. 897 ke směně s vlastníky parcel č. 773/1; 773/9 a 773/6 (vše v k.ú. Jítrava) za jejich vlastnické podíly na těchto pozemcích. OVJ dále dle platného usnesení ZO Rynoltice (č. 2/2010) navrhuje tuto směnu provést za kč 50,- /m2, s tím že nabyvatelé parcely č. 897 doplatí rozdíl v m2.

 

Hlasování k usnesení: 7 x PRO

 

Pokud budou mít p. Pflegr a manželé Kotrbatí o tuto směnu zájem, bude tento návrh předložen ZO Rynoltice.

 

2) P. Žatečka dále ostatní členy OVJ informoval o následujícím:

            - seznámil členy OVJ se seznamem cest v k.ú. Jítrava, které jsou ve vlastnictví PF ČR a je zažádáno, aby tyto byly bezúplatně převedeny do vlastnictví obce Rynoltice. Dle informací paní starostky z PF ČR by se to mělo uskutečnit zřejmě v říjnu t.r.

            - informoval členy OVJ o dohodě s paní starostkou, která prověří u PF ČR možnost převodu (či odkupu) parcely č. 67/2 (st. parcela ve vlastnictví PF ČR; 538 m2 – před domem p. Černíka) do vlastnictví obce s ohledem na její značný význam jako přístupové cesty do lesa - bez ní nelze jít z hlavní obecní komunikace č. 1751/1 na cesty č. 1882 a 1888 (mezi nimi je ještě obecní pozemek č. 1378), které budou převedeny na obec

 

            - dále přeložil členům OVJ mapy s vyznačenými změnami v územním plánu k.ú. Jítrava dle návrhu na jeho změnu č. 1, ke kterému má být veřejná diskuze na OÚ Rynoltice (zřejmě 4.4.2011, čas upřesní paní starostka). Proběhla diskuze.

 

Poté bylo jednání ukončeno.

 

Dne 8. 3. 2011, zpracovala

 

 

                                                                                                          Markéta Žatečková

                                                                                                           předsedkyně OVJ 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář