Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 3/2011 z jednání OVJ dne 9.6.2011

13. 6. 2011

ptak_jitravakii.jpg

Jednání OVJ, 9. 6. 2011
 
 
 
 
Přítomní členové OVJ:           P. Žatečka, M. Žatečková, J. Kredvíková, E. Strapková,                                                    L. Koucký, M. Lednický, R. Najmon, R. Prokop
Nepřítomní (omluveni):                                            
Hosté:                                                                      
                                               
Hlavní téma:               Návrh postupu v projektu „Park u sochy sv. Jana Nepomuckého“
 
M. Žatečková seznámila ostatní členy s neúspěchem v podaném projektu k získání dotace. Je však možnost podat projekt znovu v podzimním kole. Žádost byla hodnocena vysoce pozitivně, takže je ještě šance nějaké finanční prostředky získat.
 
Dále se diskutovalo jak nyní s parkem postupovat.
 
OVJ schválil k tomuto bodu následující usnesení:
Nechat v nejbližší době vytrhat pařezy pomocí techniky (JCB), srovnat terén. Ve spolupráci s OÚ instalovat lavičky, odpadkové koše a dodělat lávku přes potok. Další úpravy se provedou až na základě výsledku žádosti o dotaci podané na podzim.
 
Hlasování k usnesení:  9 x PRO
 
Další body jednání:
 
- proběhla diskuze o údržbě obecních travnatých ploch. Konstatováno, že vždy po dohodě a urgování je konkrétní pozemek posekán. Není však pravidelnost. M. Žatečková podá za OVJ oficiální žádost, aby byli klíčové pozemky v Jítravě pravidelně 2x měsíčně sekány. Jedná se o horní hřiště, hřbitov, park před hotelem a nově vznikající dolní park sochy sv. Jana Nepomuckého. Toto je nezbytné pro zlepšení vzhledu obce.
 
- R. Najmon informoval o dokončení přístřešku pro stánek na občerstvení na hřišti. V nejbližší době se ještě provede nátěr trámoví a pokládka kačírku na „podlahu“. Dále budou v nejbližší době p. Záhonem instalovány okapy k altánu, stánku i k boudě na nářadí.
 
- proběhla diskuze o návrhu na výstavbu přístřešku pro stánek na občerstvení a zakrytí podia pro kapelu na velkém hřišti – toto se zatím odložilo, s tím že pro letošní akce se již nestihne. Probere se na příštím jednání a udělá se závěr.
 
- dále se řešily nejbližší akce v Jítravě. Již probíhají přípravy na „Zákopčáckou Duši 2011“ (sobota, 25.6.) – koordinuje R. Prokop. Byl odsouhlasen termín „Jítravského nohecu“ (úterý, 5.7.2011) – koordinace P. Žatečka.
 
- P. Žatečka připomněl, že se prozatím odkládá projekt „bezpečný přístup k autobusovým zastávkám“ s ohledem na plánovanou protihlukovou stěnu v celé dolní části Jítravy. Více snad budeme vědět po 15.6.2011.
 
- závěrem se diskutovalo o Bílých Kamenech – P. Žatečka navrhl, aby se u silnice instalovala dopravní informativní značka odkazující na tento jedinečný přírodní útvar. L. Koucký nabídl, že zjistí informace, kolik by značka stála, co to obnáší, zkusí zjistit možnosti spolufinancování i přes Mikroregion Hrádek n/N. R. Prokop upozornil, že by případné instalaci značky mělo předcházet spíše instalování odpadkových košů (u „parkoviště“ i u skal) a případně laviček. Také informoval ostatní o stavu „božích muk“ před skalami, která jsou ohrožena vedle rostoucím stromem, bude zřejmě nutné strom odstranit. E. Straková navrhla prosadit vykácení dřevin před skalami, aby byly opět vidět od hlavní silnice. Je nutné také prověřit vlastnictví pozemků souvisejících s přístupem ke skalám („parkoviště“, přístupová cesta, pozemek okolo skal). Tento bod se bude řešit průběžně.
 
Poté bylo jednání ukončeno.
 
Dne 10. 6. 2011, zpracovala
 
 
Markéta Žatečková
předsedkyně OVJ