Jdi na obsah Jdi na menu
 


Problém s vodou v Jítravě...

8. 9. 2011

 

Vážený pane Koucký,

 

 

je nám velmi líto, že v letošním roce již podruhé došlo k mimořádné situaci v zásobování pitnou vodou v Jitravě.  Musíme však odmítnout, že je v Jitravě trvale nevyhovující kvalita dodávané pitné vody. Pro rok 2011 byl zpracován a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje schválen plán kontroly kvality pitné vody pro předmětnou zásobovanou oblast dle platné legislativy.

 

Na zásobovanou oblast (dále jen ZO)  Jitrava - gravitace je napojeno 158 zásobovaných obyvatel.  Pro spotřebiště v kategorii počtu obyvatel od 100 do 500 jsou předepsány ročně 4 kontrolní odběry na síti. Včetně kontroly vody vyrobené je zde plánováno celkem 8 odběrů v průběhu roku. Po dubnové mimořádné situaci jsme navýšili četnost vzorkování kontroly kvality vody v tomto roce. V období mezi ukončením první mimořádné události (duben 2011) a zahájením nové mimořádné události (srpen 2011) bylo provedeno celkem 16 odběrů na mikrobiologické ukazatele. Všechny kontrolní hodnoty splnily limity platné legislativy.

 

V minulém týdnu jsme přijali stížnost na kvalitu dodávané vody. Ihned jsme provedli kontrolní rozbor a z předběžné opatrnosti jsme požádali o vyhlášení mimořádné situace na zásobovanou oblast a zajistili upozornění občanů. Provoz okamžitě provedl preventivní nápravná opatření, tj. byl zkontrolován zdroj, vymyt a vydesinfikován vodojem, byla odkalena síť.

 

Mimořádná situace se vyhlašuje mimo jiné i proto, aby provozovatel měl k dispozici čas na zjištění závady a nápravu stavu včetně nezbytného monitoringu za podmínky neohrožení zdraví spotřebitelů. Ukončení mimořádné situace je možné pouze na základě provedených analýz vzorků a na základě předložení výsledků orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

V obou mimořádných případech se jednalo o překročení limitní hodnoty mikrobiologického ukazatele – koliformní bakterie, které jsou indikátorem závady v dodávce pitné vody. Takovou závadou může být zhoršení kvality vody ve zdroji, nedostatečná dávka chloru, může jím být i nedovolené připojení soukromé studny v rámci kteréhokoliv objektu na veřejném zásobování. Konkrétně poslední případ je velmi těžce dohledatelný.

Ani v jednom případě mimořádné situace v zásobované oblasti Jitrava-gravitace nebyla zjištěna přítomnost bakterií přímého fekálního znečištění, jako jsou Escherichia coli a enterokoky. 

 

I nadále bude ve Vaší oblasti trvale zvýšeno chlorování na zásobním vodojemu a laboratoř bude ve zvýšené četnosti provádět namátkové kontroly na různých objektech spotřebitelské sítě, pokud k takové kontrole dostanou od vlastníka objektu souhlas.

V současné době byly odebrány vzorky ke zpracování v laboratoři. Předpokládáme, že mimořádná situace bude ukončena do konce týdne.

 

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. připravuje spolu s majitelem infrastruktury –Severočeskou vodárenskou společností, a.s. investici, která zajistí trvale kvalitní vodu pro Jitravu.

 

 

 

V Teplicích 6. září 2011

 

 

 

Ing. Iveta Kardianová

ředitelka komunikace a marketingu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář