Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program - volby 2006

10. 8. 2010

 

Zajištění základních potřeb obce

 

· Rozvoj obce uskutečňovat v souladu s územním plánem.

· Propagace obce

· Podporovat individuální bytovou výstavbu v obci v souladu s územním plánem.

 

Služby

 

· Zajistit služby podle potřeb občanů za podpory drobných živnostníků a podnikatelů v obci.

· Reagovat na připomínky občanů.

· Navrhnout vytvoření týmu lidí, kteří by se blíže zabývali získáváním dotací ze strukturálních fondů EU, což by obci pomohlo k vyšší efektivnosti ve využívání fondů

· Zkvalitnit informovanost občanů -   pomocí e-mailové schránky; schránka na písemnosti; osobní komunikace zastupitelů s občany; detailnější info o dění v obci na vývěskách, pravidelná aktualizace obecních www stránek

· Čas od času dotazníky pro občany Co chceme změnit v naší obci

 

Školství

 

· Zajistit vybavení školy odpovídající současnému trendu

· Pomoci při modernizaci výuky.

· Podporovat propojení školy se životem v obci.

· Konzultace problémů ZŠ s představiteli obce

· Podpora programů a činností konaných pod záštitou ZŠ (viz Vrápenec)

· Pomoc při získávání nových žáků (např. rozvoz informačních letáků, zajištění dopravy žáků do školy apod.)

· Celkově větší podpora než doposud - škola je důležitá pro rozvoj obce (pro přilákání nových občanů)!

 

Kultura

 

· Podporovat tradiční akce, které měly v minulých letech kladné ohlasy.

· Podporovat aktivity důchodců.

· Vytvářet vlastní propagační materiál o obci a okolí ve spolupráci s CHKO, školou a veřejností

 

Sociální oblast

 

· Nadále podporovat a prohlubovat činnost sboru pro občanské záležitosti.

· Podpora dílčích projektů zaměřených na sociálně slabé skupiny obyvatelstva, např. ve spolupráci s Jítravským kostelem Sv. Pankráce

 

Podpora bezpečnosti a pořádku v obci

 

· Dle platných zákonů o požární ochraně udržovat požární jednotku obce podle zařazení do požárního plánu.

· Přechody u zastávek - výrazné blikače, popř. zajistit speciální úpravu povrchu přechodů pro lepší brzdné podmínky

· Dbát na funkčnost osvětlení u zastávek

· Dopravní značka "Pozor děti" na  chodníku od zastávky v Jítravě
 

Údržba a čistota obce

 

· Maximálně využívat pracovníků placených  úřadem práce.

· Zajistit potřebnou techniku pro letní a zejména zimní období.

· Vyřešit rekonstrukci a využití požární nádrže v obci Rynoltice i Jítrava.

· Zajistit řádný servis obecního traktoru a dalšího vybavení OU pro údržbu obce.

 

Dopravní infrastruktura obce

 

· Vyřešit dopravní situaci uvnitř obce, zejména průjezd nákladních aut.

· Využít připomínky a zkušenosti občanů.

 

Ochrana životního prostředí

 

· Pokračovat a rozvíjet ochranu životního prostředí v oblasti třídění odpadů.

 

Sport a volný čas

 

· Využívat dotační programy na rozvoj a údržbu sportovních ploch.

· Podporovat spolky a tělovýchovné organizace, které pracují s občany

· Podporovat činnosti nesoutěžního charakteru pro volný čas