Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisky č. 1

Zápisky ze zasedání  Zastupitelstva obce Rynoltice

Milí občané Rynoltic, Jítravy, Polesí, Černé Louže a Nové Starosti !

Nejprve mi dovolte, abych se všem představil.

Jmenuji se Libor Koucký, v loňském roce jsem se přistěhoval do Jítravy a i když mě zřejmě 90% z Vás nezná, možná se Vám připomenu tím, že jsem ten, který v lednu letošního  roku vyhořel. Nicméně domek se nám podařilo dát opět dohromady a již od srpna bydlíme spokojeně v Jítravě na č.p. 86.

Rád bych občany Rynoltic, Jítravy, Polesí, Nové Starosti  a Černé Louže informoval o dění v obci a odlehčeněší  formou sděloval  některé informace z projednávaných záležitostí o dění v obci. Třeba se dozvíte více o tom, co se u nás děje, co nás čeká a co nás nemine. Chtěl bych Vás takto informovat pravidelně a snad Vás některé informace a poznatky zaujmou.

Každý rok projde naší obcí cca. 9 milionů korun, se kterými hospodaří naše Zastupitelstvo a které jsou nás všech, tedy i Vaše.

Zastupitelstvo rozhoduje i za Vás o tom, co se v obci udělá a co se neudělá, tak proč nebýt více v obraze o tom, co se děje a dít bude.

 9 miliónů pro naši obec není málo, není to ani moc, ale účelnost utracení těchto 9 miliónů určitě zajímá každého z Vás.

Naši cestu informacemi začneme dnes informacemi o průběhu 1.pracovního jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ( týká se samozřejmě i občanů v Jítravě, Polesí , Nové Starosti a Černé Louži ).

Tak vzhůru do kolotoče politiky…..

1.pracovní zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice se konalo 15.12.2012

Venku mrzlo, jen praštilo, bylo - 15°C , přes den napadlo mnoho čerstvého sněhu, všude kolem byla již cítit vánoční atmosféra  a v 17.00 hod. se poprvé sešlo k pracovnímu jednání naše nové Zastupitelstvo.

Pro ty, kteří to třeba nevědí, je třeba připomenout, že naše Zastupitelstvo se skládá podle výsledků voleb  z 9 členů , kteří jsou zástupci  4 nezávislých kandidátek.

Volby vyhrálo sdružení kolem paní Kotkové a dnes již bývalého starosty, pana Kačeny, toto sdružení má v Zastupitelstvu 3 členy ( Kotková, Kačena, Špaček ), druhé ve volbách skončilo sdružení  kolem paní Kubínkové ( v Zastupitelstvu 2 členové – Kubínková, Švanda ), třetí se ve volbách umístilo sdružení z Jítravy ( v Zastupitelstvu 2 členové – Žatečka, Hodková ) a na čtvrtém místě skončilo ve volbách sdružení kolem paní Guttmannové ( v Zastupitelstvu 2 členové – Guttmannová, Sehnal ) a právě z tohoto sdružení nakonec vzešla jak nová paní starostka obce, paní Guttmannová, tak i staronový místostarosta, pan Sehnal.

Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 9 členů.

Nás přísedících z řad občanů obce se sešlo na prvním zasedání jen hrstka, celkem nás bylo 7.

Program sliboval některé zajímavé body.

Běžné administrativní body jednání nebudu komentovat, není na nich nic, co by mohlo občana zajímat.

Prvním zajímavějším bodem bylo projednávání změny rozpočtu ještě na rok 2010 a následovaly i  body další.

Změnu rozpočtu jsme my přísedící neviděli, ale z reakcí jednotlivých zastupitelů vyplynuly zajímavé úpravy rozpočtu.

Paní starostka navrhovala mimo jiné :

a)      Nákup nového hasičského auta výměnou za rozbitou starouTatru, kterou hasiči doposud mají. Nové auto pro hasiče by ovšem nebylo nové, ale je snaha koupit vyřazený Trambus od hasičského sboru z Janova. Auto by se mělo koupit, pokud vše dopadne, za cca.50.000-70.000,- Kč. Obavy některých zastupitelů, zda se nekoupí za starou a stále rozbitou Tatru nyní někde vyřazený Trambus a zda nebude také stále rozbitý, tak tyto obavy vyvrátila paní starostka slovy, že na tento staronový Trambus se nebude muset sáhnout 3 roky. Tak buďme stejnými optimisty. Pokud se nákup povede ( našimi zastupiteli byl schválen ), potom se pokusí v novém roce prodat starou Tatru na náhradní díly.

b)     Vyplacení odstupného pro bývalého starostu a staronového místostarostu v souhrnné výši 211.000,- Kč. Pan Žatečka ( zastupitel z Jítravy ) citoval ze zákona a zpochybnil , zda není v rozporu se zákonem výplata odstupného pro pana místostarostu, když pokračuje i nadále ve své funkci a zdálo se mu nelogické, že by měl dostat někdo odstupné i když z funkce neodstoupil  a dále dostává mzdu za vykonávanou funkci. Pro nás jako nezávislé pozorovatele bylo s podivem, že ani paní starostka, která navrhovala tuto odměnu,  ani pan místostarosta neměli připravené podklady a argumenty pro odůvodnění této vysoké odměny. Přeci jenom 211.000,- pro 2 osoby nejsou pro nikoho z nás malé peníze.  Odvolávali se na administrativní pracovnici paní Košlíkovou…. Že ona určitě ví….Ale je snad paní Košlíková zodpovědná za hospodaření s našimi penězi? To snad určitě ne, zodpovědnost a přehled o finančních otázkách by měli asi mít ti, co s financemi hospodaří,  v tomto případě asi zcela určitě paní starostka…

Bohužel  nikdo nic nevěděl, pan Sehnal tvrdil, že doklad na nárok na tuto odměnu někde je, ale nedonesl jej.

Proto pan Žatečka( za Jítravu )odmítl schválit tento bod projednávané změny rozpočtu. Nakonec bylo dohodnuto, že vše se musí doložit, pak se vše buď schválí, nebo neschválí.

Pro nás občany nemilá zkušenost s tím, že panovala nevědomost u navrhovatelky, paní starostky, jak to s penězi, které chce vyplatit ve skutečnosti vlastně je… A ani většina zastupitelů bohužel vůbec nevěděla, jak se věci mají a co více, většina ani nevěděla, dokud nepřišli na zastupitelstvo, že se nějaké odměny mají vůbec vyplácet. Koukali jeden na druhého a divili se…

Pak se těžko schvaluje něco, když o tom většina ani neví…

c)      Bylo avizováno, že se možná navýší poplatek za svoz odpadu. Osobně jsem za občany požádal, zda by mohli zastupitelé projednat s firmou, která svoz provádí, aby popelnice byly vysypávány přímo u domů a nemusely se složitě v některých částech obce přivážet ručně až na hlavní komunikaci. Zejména v zimních měsících je to pro většinu občanů problém. Tak uvidíme.

d)     Další rozpočtovou změnou bylo zaplacení cca. 100.000,- Kč za zpracování projektu na akci nového sportovního areálu  v Rynolticích. Nový areál by měl být samostatnou akcí sportovního oddílu Rynoltice, jsou v běhu nadějná jednání na 100% dotaci pro samotnou realizaci sportovního areálu. Částka 100.000,- je příspěvkem obce do celé akce. Bohužel opět se měla schválit částka 100.000,- Kč a na dotaz zastupitelky paní Hodkové ( za Jitravu ) a pana Švandy ( za Rynoltice) jak má areál vypadat, co má přesně obsahovat, opět nebyl nikdo schopen doložit žádné detailní podklady, došlo k dohadování, že asi tam bude toto…asi toto… Pokud bude následná investiční akce 100% dotovaná, jenom dobře pro nás pro všechny, ale jak se může hlasovat o něčem, o čem nic nevím, to je moje otázka na vás , paní a páni zastupitelé. A opět, že to nevědí běžní zastupitelé, budiž, měli s tím být seznámeni alespoň na jednání Zastupitelstva, od toho to jednání je, ale paní starostko a pane místostarosto, proč jste nepřipravili pro ostatní zastupitele kompletní podklady, aby s klidným svědomím mohli něco schválit, nebo neschválit… Paní starostka neřekla k tématu vůbec nic, pan místostarosta řekl, cituji : „…budou se tam hrát různorodé hry…“ Konec citace. To moc informovaně neznělo. Takhle museli všichni zastupitelé zvedat ruku pro něco, o čem vlastně nic nevěděli…  Protože schválit se to muselo…Na nás, běžné občany , to nepůsobilo nejlépe.

e)     V souvislosti  s touto diskuzí požádala ředitelka školy paní Gardoňová  o prověření možnosti opravy a znovuzprovoznění hřistě před školou. Pan místostarosta Sehnal přislíbil, že v roce 2011 v rozpočtu bude s touto záležitostí počítáno. Za nás běžné občany se ale ptám : „ Paní starostko, pane místostarosto, máte přehled a prostudované možnosti o dotačních podporách na tuto akci ? Z jednání a pronesených prohlášení to moc nevyplývalo.  Třeba nebude nutné vydávat v plné výši finanční prostředky na tuto akci z našich obecních peněz, třeba bude existovat možnost čerpat peníze státní, evropské nebo i jiné. “ Prosíme Vás o prověření všech možností a o informování občanů obce, zda možnosti dotací jsou a jaké.  Paní starostko, pane místostarosto, pokud jste tyto řádky četli, jako že věřím, že ano, prosím Vás o prověření všech možností. Děkuji za nás občany, za děti naší školy a doufám v pozitivní výsledek Vašich jednání.

Změny rozpočtu nakonec byly schváleny, pouze otázka výplaty odstupného pro pana místostarostu byla neuzavřena a zatím neschválena.

Dalším bodem jednání bylo rozpočtové provizorium na rok 2011.

Pro mnohé z Vás neznámý a cizí pojem….

Jde o to, že nové zastupitelstvo nebylo schopné schválit opravdový rozpočet na rok 2011. Paní starostka to omlouvala její vytížeností po volbách, s čímž je možné souhlasit.

Ale zarážející bylo vystoupení pana Žatečky ( předsedy finančního výboru – za Jítravu ), který prohlásil, že návrh rozpočtu zpracován byl,  nevěděl tedy, proč rozpočet není projednávaný.  Odpovědi se nedočkal, takže stejně jak pro něho, tak pro některé další zastupitele i pro nás , běžné občany zůstalo vše „ zamlžené“ a paní starostka neřekla důvody, proč nenechala projednat navržený rozpočet… Toto se asi dozvíme někdy příště…

Ostatní body programu byly více méně organizační a pro rozvoj obce okrajové.

V rámci diskuze se ale otevřelo aktuální téma kanalizace.

Téma, o kterém se hodně mluví a o kterém skoro nikdo nic neví….

Nebo je to jinak ? Víte snad vy, nebo Váš soused , jak to bude s kanalizací, kolik bude stát, kolik už stály projekty , jaká bude dotace , jestli kanalizace být musí, nebo nemusí atd????

Diskuzi  zahájili pan Žatečka ( za Jítravu ) a pan Švanda ( za Rynoltice ). Ptali se, jak to vlastně minulé zastupitelstvo řešilo, jak je vše daleko atd…

Pan Kačena ( za Rynoltice ) a pan místostarosta Sehnal reagovali tak, že kanalizace dříve či později bude muset být, že bude stát podle předběžného projektu nějakých 80 milionů Kč a že by měla být ve všech částech obce ( Rynoltice, Jítrava, Nová Starost, Polesí a Černá Louže ) a že se předběžně počítá s dotací Ministerstva životního prostředí ve výši 90%, takže by obec mělo vše stát nějakých 8,000.000,- Kč, zbytek že snad půjde z dotačních peněz. Toto ihned zpochybnila paní starostka, která prohlásila, že když dotaci dostaneme, bude to maximálně 70%, což by znamenalo, že obec zaplatí ze svých peněz nějakých 24,000.000,- Kč. Což není málo.

Proto pan Švanda ( za Rynoltice ) několikrát opakoval a několikrát byl odmítnut ve svých názorech panem Kačenou ( za Rynoltice ), tedy pan Švanda se snažil prosadit myšlenku, ať se uvažuje o kanalizaci třeba jen v centru Rynoltic, ať například okrajové části Rynoltic + Jítrava, Nová Starost, Polesí  a Černá Louže je řešeno jinak, třeba čističkami, kořenovými čističkami a tak podobně. Názor zajímavý, dle mého názoru pro obec stojí za ekonomickou úvahu, zda zaplatí např. 24,000.000,- za kanalizaci a občané ještě navíc doplatí ze svého velké peníze za připojení na kanalizaci ( protože připojení na kanalizaci by si každý platil ze svého… ), nebo zda třeba v okrajových místech Rynoltic a Jítravě, Polesí a Nové Starosti nedá obec radši občanům finanční prostředky na pořízení vlatních čistíren odpadních vod. Třeba by to obec přišlo levněji, než 24.000.000,- Kč a obec by nemusela být celá kvůli páteřní kanalizaci totálně rozkopaná. Toto stojí zcela určitě za hlubokou úvahu.

Dohady o kanalizaci byly zdlouhavé a nikam nevedoucí, proto paní Kubínková ( za Rynoltice ) přednesla  pozitivní návrh, aby Obecní úřad svolal na informační jednání zástupce firem ( kanalizace, firmy na čistírny odpadních vod ), které mohou dát odborné a komplexní technické a finanční informace o likvidaci odpadních vod v rámci všech obcí. Následně se bude moci vybrat nejlepší, nejvhodnější a ekonomicky nezvýhodnější řešení.

Za nás , občany bych chtěl poprosit Obecní úřad, aby toto sezení bylo veřejné, abychom se i my , občané dozvěděli, co nás čeká a co nás nemine. Děkuji

No a pak už bylo hodně hodin, jednání bylo skutečně dlouhé a obsáhlé.  Proto paní starostka jednání oficiálně ukončila a šlo se domů, chlapi šli koukat na fotbal a dámy připravovat vánoční domácí pohodu, péct cukroví  a všichni se už těšíme  na vánoce.

 

Snad vás moje řádky zaujaly, něco Vám řekly a snad se už teď těšíte na další „Zápisky ze Zasedání zastupitelstva…..“

Váš

Libor Koucký

V Jítravě, 16.12.2010

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ta naše písnička česká ...

(Blahoš(slav!), 14. 1. 2011 16:12)

Velmi jsem se při pátku pobavil a držím všechny části okončetin a jen tak dále bývalí spoludědinčané! P.S. Doporučuju poté zápisky shrnout a vydat v nějaké pěkné brožurce či ročence. Karel Poláček by zajisté ocenil.